Нашите дейности

Изграждане и поддръжка на газови инсталации

Изграждането и поддържането на газова инсталация с „ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е лесно, сигурно и гарантирано. От нас ще получите професионално проектиране, първокачествени материали и качествено изпълнение.

Виж повече

Изграждане и поддръжка на ВиК инсталации

Фирмата извършва, както цялостна инсталация, така и частична подмяна или ремонт на водоснабдителната и канализационна мрежа в жилищни, административни, обществени и производствени сгради.

Виж повече

Изграждане и реконструкция на отоплителни инсталации

Проектираме и изграждаме отопление и вентилация на промишлени и производствени помещения, ферми за отглеждане на животни и птици, които не разполагат с постоянен източник на енергия.

Виж повече

Изграждане и реконструкция на електроинсталации

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” предлага проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове промишлени и битови електроинсталации.

Виж повече

Фотоволтаични системи

Проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на фотоволтаични системи за дома и бизнеса.

Виж повече