Дейности

Изграждане и поддръжка на газови инсталации

Изграждането и поддържането на газова инсталация  с „ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е лесно, сигурно и гарантирано. От нас ще получите професионално проектиране, първокачествени материали и качествено изпълнение.

Изграждане и реконструкция на отоплителни инсталации

Проектираме и изграждаме отопление и вентилация на промишлени и производствени помещения, ферми за отглеждане на животни и птици, които не разполагат с постоянен източник на енергия.

Изграждане и реконструкция на В и К инсталации

Фирмата извършва, както цялостна инсталация, така и частична подмяна или ремонт на водоснабдителната и канализационна мрежа в жилищни, административни, обществени и производствени сгради.

Изграждане и реконструкция на електроинсталации

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” предлага проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове промишлени и битови електроинсталации.

Фотоволтаични системи

Проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на фотоволтаични системи за дома и бизнеса.

Проектиране и консултантска дейност

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД ще Ви съдейства с проектиране и осигуряване на пълен пакет от строителна документация.

Строителна механизация

Ние разполагаме с необходимото оборудване, осигуряващо качествено изпълнение на необходимите строително-монтажни работи.

Търговска дейност

В търговските обекти на „ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД предлагаме широка гама от материали и оборудване за: газификация, отопление, вентилация, водопровод и канализация, ПВЦ тръби и фитинги, стоманени тръби и фитинги, ламарина, пелети.