Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с министерство на иновациите и растежа…