Обекти

Газификации, котелни и отоплителни инсталации

 • „Ремонт котелна и отоплителна инсталация, доставка и монтаж водогреен котел” – ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово
 • „Изграждане отоплителна инсталация” – „Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД гр. Попово
 • „Ремонт котелна централа” – „Спорт”АД, гр. Попово
 • „Ремонт котелна инсталация” – МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград
 • „Електроинсталация в помещение за компютърен томограф” МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград
 • „Вентилационна инсталация в помещение за компютърен томограф” МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград
 • „Ремонт котелна и отоплителна инсталация” – „МБАЛ Исперих „ ЕООД
 • „Ремонт котелна и отоплителна инсталация” – Община Цар Калоян
 • „Ремонт котелна и отоплителна инсталация административна сграда Община, ЦДГ „Здравец”, СОУ „В. Левски” гр. Вълчи дол”
 • „Изграждане котелна и отоплителна инсталация ОДЗ „Зорница” гр. Свиленград
 • „Газификация котелно помещение и машина за щавене, изграждане технологична отоплителна инсталация” _ „Тандем – Попово”ООД
 • „Газификация и отоплителна инсталация жилищна сграда” – СЕС Комерс” ООД гр. Разград
 • „Газификация и отоплителна инсталация жилищна сграда” – „Йонел” ЕООД гр. Разград
 • „Газификация и отоплителна инсталация” – „Родина Попово” ООД
 • „Газификация и отоплителна инсталация на Предприятие за замразяване и сушене на плодове и зеленчуци” – „Родина Агро”ООД, гр. Попово
 • „Изграждане на газово стопанство конфекционен цех, гр. Опака” – „Родина Попово”ООД, гр. Попово
 • „Газификация, отоплителна инсталация, противопожарна инсталация” – „Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД гр. Попово
 • „СМР ново котелно помещение, отоплителна инсталация, монтаж вентилационна система” – „Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД гр. Попово
 • „Газификация и отоплителна инсталация жилищен комплекс” – „Актив Груп”ООД гр. Търговище
 • „Изграждане на В и К инсталасция жилищен комплекс” – „Актив Груп”ООД гр. Търговище
 • „Конверсия на бивши военни бази гр.Разград”, „Изграждане котелна и отоплителна инсталация сграда № 10” – „Сиконко Билдинг”АД, гр. София
 • „Изграждане котелно помещение и отоплителна инсталация апартаментен хотел гр. Банско” – „Г и К Хотелс”АД гр. София
 • „СМР на заведение за обществено хранене „Здравец”- „Агротайм” ООД, гр. Исперих
 • „Отоплителна инсталация и газификация Нова административна сграда”„Агротайм” ООД, гр. Исперих
 • „Газификация, отоплителни и технологични инсталации Свинекомплекс и фуражен цех” – „Агротайм” ООД, гр. Исперих
 • „Газификация, отоплителна инсталация и ремонт офис” – ЗАД „Алианц България”, клон гр. Исперих

Газопроводни инсталации компресиран метан

 • „Газификация сушилня за пясък” – „Мадара ЛЦ” ООД гр. Шумен
 • „Газификация и котелна инсталация” – МБАЛ „Велики Преслав” ЕООД
 • „Газификация и котелна инсталация” – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгоево
 • „Газификация котелно помещение” – „Санитапласт” АД, с. Драгоево
 • „Изграждане газова инсталация парогенератор” – ЕТ „Николай Неделчев”, гр. Шумен
 • „Газификация котелно помещение” –„Камаджиев Милк” ЕООД, гр. Нови Пазар
 • „Газификация котелно помещение, преустройство газово стопанство” – „Хибриден център Инвест” ООД, с. Радко Димитриево
 • „Газификация зърносушилня” – „Хибриден център Инвест” ООД, с. Радко Димитриево
 • „Газификация на лакираща линия за метални листа” – „Артемис” ООД, гр. Шумен

Абонаментно обслужване газови инсталации

 • Общински обекти, гр. Разград
 • Общински обекти, гр. Исперих
 • ПГТС „ Христо Смирненски”, гр. Разград
 • МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград
 • ОП Бизнес зона Перистър, гр. Разград
 • Окръжна прокуратура, гр. Разград
 • Областна служба „Изпълнение на наказанията”, гр. Разград
 • Регинална библиотека „Проф. Боян Пенев”, гр. Разград
 • „Дружба” АД, гр. Разград
 • „Млин 97” АД, гр. Разград
 • ДНТ, гр. Разград
 • ПГ по СС, гр. Исперих
 • „МБАЛ Исперих „ ЕООД гр. Исперих
 • „Родина Попово” ООД гр. Попово
 • „Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД гр. Попово
 • „ДОВДЛРГ Станата” гр. Нови Пазар
 • „Санитапласт” АД с. Драгоево
 • „Хибриден център Инвест” с. Радко Димитриево
 • „Ал и Ко” АД гр. Шумен
 • „Теси” ООД , гр. Шумен
 • „Фикосота Синтез” ООД, гр. Шумен
 • „Мадара” АД, гр. Шумен
 • „Рьофикс” ЕООД, гр. Септември

Газмонтаж Инженеринг РЗ

Правилните решения за Вашите инсталации

Получи оферта