Обекти

ГАЗИФИКАЦИИ, КОТЕЛНИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

„Ремонт котелна и отоплителна инсталация, доставка и монтаж водогреен котел” – ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово

„Изграждане отоплителна инсталация” – „Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД гр. Попово

„Ремонт котелна централа” – „Спорт”АД, гр. Попово

„Ремонт котелна инсталация” – МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград

„Електроинсталация в помещение за компютърен томограф” МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград

„Вентилационна инсталация в помещение за компютърен томограф” МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград

„Ремонт котелна и отоплителна инсталация” – „МБАЛ Исперих „ ЕООД

„Ремонт котелна и отоплителна инсталация” – Община Цар Калоян

„Ремонт котелна и отоплителна инсталация административна сграда Община, ЦДГ „Здравец”, СОУ „В. Левски” гр. Вълчи дол”

„Изграждане котелна и отоплителна инсталация ОДЗ „Зорница” гр. Свиленград

„Газификация котелно помещение и машина за щавене, изграждане технологична отоплителна инсталация” _ „Тандем – Попово”ООД

„Газификация и отоплителна инсталация жилищна сграда” – СЕС Комерс” ООД гр. Разград

„Газификация и отоплителна инсталация жилищна сграда” – „Йонел” ЕООД гр. Разград

„Газификация и отоплителна инсталация” – „Родина Попово” ООД

„Газификация и отоплителна инсталация на Предприятие за замразяване и сушене на плодове и зеленчуци” – „Родина Агро”ООД, гр. Попово

„Изграждане на газово стопанство конфекционен цех, гр. Опака” – „Родина Попово”ООД, гр. Попово

„Газификация, отоплителна инсталация, противопожарна инсталация” – „Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД гр. Попово

„СМР ново котелно помещение, отоплителна инсталация, монтаж вентилационна система” – „Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД гр. Попово

„Газификация и отоплителна инсталация жилищен комплекс” – „Актив Груп”ООД гр. Търговище

„Изграждане на В и К инсталасция жилищен комплекс” – „Актив Груп”ООД гр. Търговище

„Конверсия на бивши военни бази гр.Разград”, „Изграждане котелна и отоплителна инсталация сграда № 10” – „Сиконко Билдинг”АД, гр. София

„Изграждане котелно помещение и отоплителна инсталация апартаментен хотел гр. Банско” – „Г и К Хотелс”АД гр. София

„СМР на заведение за обществено хранене „Здравец”- „Агротайм” ООД, гр. Исперих

„Отоплителна инсталация и газификация Нова административна сграда”„Агротайм” ООД, гр. Исперих

„Газификация, отоплителни и технологични инсталации Свинекомплекс и фуражен цех” – „Агротайм” ООД, гр. Исперих

„Газификация, отоплителна инсталация и ремонт офис” – ЗАД „Алианц България”, клон гр. Исперих

ГАЗОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ КОМПРЕСИРАН МЕТАН

„Газификация сушилня за пясък” – „Мадара ЛЦ” ООД гр. Шумен

„Газификация и котелна инсталация” – МБАЛ „Велики Преслав” ЕООД

„Газификация и котелна инсталация” – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгоево

„Газификация котелно помещение” – „Санитапласт” АД, с. Драгоево

„Изграждане газова инсталация парогенератор” – ЕТ „Николай Неделчев”, гр. Шумен

„Газификация котелно помещение” –„Камаджиев Милк” ЕООД, гр. Нови Пазар

„Газификация котелно помещение, преустройство газово стопанство” – „Хибриден център Инвест” ООД, с. Радко Димитриево

„Газификация зърносушилня” – „Хибриден център Инвест” ООД, с. Радко Димитриево

„Газификация на лакираща линия за метални листа” – „Артемис” ООД, гр. Шумен


АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Общински обекти, гр. Разград

Общински обекти, гр. Исперих

ПГТС „ Христо Смирненски”, гр. Разград

МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград

ОП Бизнес зона Перистър, гр. Разград

Окръжна прокуратура, гр. Разград

Областна служба „Изпълнение на наказанията”, гр. Разград

Регинална библиотека „Проф. Боян Пенев”, гр. Разград

„Дружба” АД, гр. Разград

„Млин 97” АД, гр. Разград

ДНТ, гр. Разград

ПГ по СС, гр. Исперих

„МБАЛ Исперих „ ЕООД гр. Исперих

„Родина Попово” ООД гр. Попово

„Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД гр. Попово

„ДОВДЛРГ Станата” гр. Нови Пазар

„Санитапласт” АД с. Драгоево

„Хибриден център Инвест” с. Радко Димитриево

„Ал и Ко” АД гр. Шумен

„Теси” ООД , гр. Шумен

„Фикосота Синтез” ООД, гр. Шумен

„Мадара” АД, гр. Шумен

„Рьофикс” ЕООД, гр. Септември

ГАЛЕРИЯ