Удостоверения и сертификати

Притежава разрешение № Ш017/14.05.2007г на ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност.

Сертифицирана е по ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, което е допълнителна гаранция за обслужване по европейски стандарти.

„ ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е оторизиран представител за региона на италианската фирма RIELLO.

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителите.