Удостоверения и сертификати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, което е допълнителна гаранция за обслужване по европейски стандарти.

Фирмата притежава разрешение № Ш017/14.05.2007г на ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност.

Oторизиран представител за региона на италианската фирма RIELLO

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите.

Газмонтаж Инженеринг РЗ

Правилните решения за Вашите инсталации

Получи оферта