Отоплителни инсталации

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” е фирма с дългогодишен опит в сферата на проектирането, изграждането и ремонта на отоплителни инсталации в жилищни, административни, обществени и производствени сгради.

Изработваме цялостни решения за битови и промишлени сгради, които не разполагат с постоянен източник на енергия, предлагаме решения с котли на природен газ, твърдо гориво и/или пелети в съчетание с алуминиеви или панелни радиатори, инфрачервено лъчисто, както и подово отопление.
Проектираме и изграждаме отопление и вентилация на промишлени и производствени помещения, ферми за отглеждане на животни и птици.