ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ

газови, отоплителни, В и К, електро инсталации

Изграждане и поддръжка на газови инсталации

Изграждането и поддържането на газова инсталация  с „ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е лесно, сигурно и гарантирано. От нас ще получите професионално проектиране, първокачествени материали и качествено изпълнение.

Изграждане и реконструкция на отоплителни инсталации

Проектираме и изграждаме отопление и вентилация на промишлени и производствени помещения, ферми за отглеждане на животни и птици, които не разполагат с постоянен източник на енергия.

Изграждане и реконструкция на В и К инсталации

Фирмата извършва, както цялостна инсталация, така и частична подмяна или ремонт на водоснабдителната и канализационна мрежа в жилищни, административни, обществени и производствени сгради.

Изграждане и реконструкция на електроинсталации

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” предлага проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове промишлени и битови електроинсталации.

ЗА ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е специализирана в изграждане, реконструкция и поддръжка на газови инсталации, отоплителни, ВИК и електро инсталации и съоръжения. Ние разполагаме с висококвалифициран персонал и необходимата за дейността специализирана техника.
Качество при изпълнението и спазването на договорените срокове са основен наш приоритет.
Ние предлагаме изграждане и реконструкция на отоплителни инсталации на обществени, жилищни и промишлени обекти с висококачествени продукти, висококвалифициран персонал и гарантиран качествен резултат в срок.